Zamknij okno Drukuj dokument

Zasady udostepniania danych osobowych.

Szanowni Państwo

Biorąc pod uwagę nowe Rozporządzenie Komisji Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO), która weszło w życie z dniem 25.05.2018 r. jesteśmy zobligowani do poinformowania o ważnych kwestiach, które dotyczą przetwarzanych danych osobowych w naszych systemach. Aministratorem danych osobowych jest Lubańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Rynek - Sukiennice 24, 59-800 Lubań NIP: 613-13-95-516 Regon: 230825308.

Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umów najmu i umów partycypacyjnych zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do zawarcia umowy i realizacji postanowień w trakcie jej trwania. Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy LTBS. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (min. ZUS, Urząd Skarbowy). Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.

Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań wynikających z zawartych umów handlowych, usługowych, na podstawie obowiązującej litery prawa o działalności gospodarczej. Spełniamy określone wymogami RODO prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie opierając się o ustawę o działalności gospodarczej, obowiązujące krajowe przepisy prawa. Spełniamy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w momencie gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Gromadzenie danych osobowych przez Lubańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Rynek - Sukiennice 24, 59-800 Lubań NIP: 613-13-95-516 Regon: 230825308 jest niezbędne do realizacji zadań Spółki związanych z administrowaniem nieruchomościami, najmem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz prowadzeniem robót budowlanych. Informujemy, że gromadzone dane osobowe nie są profilowane, przekazywane ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018 r., tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

Jednocześnie podkreślamy, że ochrona prywatności, w tym danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów.

Metadane

Źródło informacji:Paweł Paszkiewicz
Data utworzenia:2018-05-25 09:52:57
Wprowadził do systemu:Paweł Paszkiewicz
Data wprowadzenia:2018-05-25 09:38:10
Opublikował:Paweł Paszkiewicz
Data publikacji:2019-01-16 09:54:18
Ostatnia zmiana:2019-01-16 09:54:33
Ilość wyświetleń:184