Zamknij okno Drukuj dokument

Kontrole

1.       Organ kontrolujący: Burmistrz Miasta Lubań. Data kontroli: 23.02.2004 – 05.03.2004.

Zakres kontroli: kontrola sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003 pod względem oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego za ten rok obrotowy, a także rzetelności, gospodarności i celowości.

Wyniki kontroli: zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

2.       Organ kontrolujący: Zakład ubezpieczeń Społecznych O/Wałbrzych. Data kontroli: 22.04.2008 r.

Zakres kontroli:

-         Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń   społecznych i ubezpieczenia społecznego.

-         Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

-         Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Wyniki kontroli: nieprawidłowości nie stwierdzono.

3.       Organ kontrolujący: Burmistrz Miasta Lubań. Data kontroli: 08.08.20011 – 31.11.2011.

Zakres kontroli: ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za rok obrotowy 2010, prowadzenie inwestycji kapitałowych w latach 01.01.2006 -31.08.2011.

Wyniki kontroli: zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

4.       Organ kontrolujący: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaniu. Data kontroli: 13.02.2013 –11.03.2013.

Zakres kontroli: sprawdzenie prawidłowości rozliczeń z tytułu podatku od osób prawnych za lata 2008-2011.

Wyniki kontroli: nieprawidłowości zostały usunięte.

5.       Organ kontrolujący: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaniu. Data kontroli: 25.02.2013 –11.03.2013.

Zakres kontroli: sprawdzenie prawidłowości rozliczeń z tytułu podatku od osób prawnych za lata 2008-2011.

Wyniki kontroli: nieprawidłowości zostały usunięte.

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Pawel Paszkiewicz
Źródło informacji:Paweł Paszkiewicz
Data utworzenia:2015-11-30 13:22:31
Wprowadził do systemu:Paweł Paszkiewicz
Data wprowadzenia:2015-11-30 12:43:43
Opublikował:Paweł Paszkiewicz
Data publikacji:2015-11-30 13:23:11
Ostatnia zmiana:2015-11-30 13:23:13
Ilość wyświetleń:970