Zamknij okno Drukuj dokument

Warunki uprawniające osoby do wynajęcia lokali mieszkalnych w Towarzystwach Budownictwa Społecznego.

1. Osoby nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tym samym mieście.

 

2. Suma przeciętnych miesięcznych dochodów, uzyskiwanych przez osoby wspólnie wynajmujące lokal mieszkalny w TBS (czyli członków tzw. gospodarstwa domowego), nie może przekraczać ustawowo określonego maksimum.

 

Miesięczny dochód kandydatów na najemców mieszkania w TBS nie może przekraczać 1,3 średniego wynagrodzenia w danym województwie więcej niż:

 

o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

 

 

 

Warunkiem zawarcia umowy najmu oraz umowy partycypacyjnej, po spełnieniu wyżej wymienionych kryteriów wynajmu mieszkań, są:

 

1. Wpłata kaucji mieszkaniowej zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu w dniu opróżnienia 

    lokalu w wysokości 12-krotnosci miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawek 

    obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.

 

2. Posiadanie dochodu pozwalającego na regularne opłacanie czynszu i innych zobowiązań z tytułu  najmu 

    lokalu (w przypadku zbyt niskich dochodów w/w  zobowiązania mogą notarialnie poręczyć inne osoby).

 

3. Wpłata kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego.

Metadane

Podmiot udostępniający:Paweł Paszkiewicz
Źródło informacji:Paweł Paszkiewicz
Data utworzenia:2015-11-03 10:40:02
Wprowadził do systemu:Paweł Paszkiewicz
Data wprowadzenia:2015-08-24 10:09:00
Opublikował:Paweł Paszkiewicz
Data publikacji:2015-08-24 10:10:23
Ostatnia zmiana:2015-11-03 10:40:18
Ilość wyświetleń:2100