Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Lubańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Kolorowy pasek

Organy Spółki

ORGANY SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników: Burmistrz Miasta Lubań - Arkadiusz Słowiński

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1.      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy,

2.      przeznaczanie zysków lub podjecie uchwał o pokryciu strat,

3.      powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej,

4.      zmiana umowy Spółki,

5.      podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,

6.      uchwalanie regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej,

7.      podejmowanie uchwał o tworzeniu oddziałów,

8.      przystępowanie do innych spółek lub podobnych podmiotów publiczno – prawnych

9.      zbycie udziałów w Spółce,

10.  ustalanie wynagrodzenia Zarządu Spółki,

11.  inne sprawy wymagające uchwały Zgromadzenia Wspólników w myśl przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jerzy Piekarski

Sekretarz Rady Nadzorczej – Krzysztof Ziębicki

Członek Rady Nadzorczej – Szymon Biniaszczyk

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Rada Nadzorcza ze swojego grona powołuje przewodniczącego i sekretarza. Tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Wspólników.

Do uprawnień Rady Nadzorczej należą w szczególności:

1.      sprawowanie stałej kontroli działalności Spółki,

2.      ocena sprawozdania finansowego Spółki,

3.      ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,

4.      składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania ksiąg rachunkowych oraz przeprowadzonych kontroli,

5.      stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników p udzielenie bądź nie udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków,

6.      wnioskowanie o zawieszenie Zarządu Spółki w czynnościach z ważnych powodów na okres  trzech miesięcy,

7.      opiniowanie zmiany wysokości czynszu regulowanego w zasobach LTBS,

8.      wnioskowanie o przyznanie nagrody rocznej dla Zarządu Spółki,

9.      opiniowanie regulaminu organizacyjnego Spółki i regulaminu wynagradzania pracowników LTBS.

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu jednoosobowego – Marta Stępień

Zarząd jest organem wykonawczym Spółki. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza całym majątkiem i reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich z ograniczeniami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Załączniki

Regulamin organizacyjny LTBS SP. z o.o. (10MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Leokadia Hurij
Data utworzenia:2015-08-05 11:25:15
Wprowadził do systemu:Leokadia Hurij
Data wprowadzenia:2015-08-05 10:39:20
Opublikował:Leokadia Hurij
Data publikacji:2015-08-05 11:26:35
Ostatnia zmiana:2019-11-06 10:02:10
Ilość wyświetleń:1286
LUBAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
ul. Rynek-Sukiennice 24, 59-800 Lubań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij